חוק נגישות אתרי אינטרנט
28.11.2015

הערה: מסמך זה אינו מסמך משפטי ואין בנאמר בו להחליף את לשון החוק ואת המשתמע ממנו.

החוק לנגישות אתרים נכנס לתוקפו ב 25 לאוקטובר 2015 החוק חל למעשה על כל בעלי האתרים בישראל או במילים אחרות כל מי שתוכנו מופנה בעברית לקהל ישראלי (או גם לקהל ישראלי).

יש להשלים את הנגשת אתר האינטרנט לא יאוחר מ 25 לאוקטובר 2016.

ולכל המתחכמים- כל אתר מחוייב בהנגשה כל עוד הוא פתוח לכולם להכנס (נסרק על ידי גוגל). האתרים הפתורים מהנגשה הם אלו שסגורים בסיסמא.

האחריות על הנגשת אתר היא של בעל האתר ולא על בונה האתר (גם אם הוא מבטיח לכם בניית אתר נגיש) כך שגם אם נתתם לבונה אתר להנגיש לכם את האתר ,החובה לוודא שהוא מונגש היא על בעל האתר.

עבור מי צריך להנגיש את האתר

כשמדברים על נגישות אתרים מדובר באוכלוסיית:

עיוורים – הזקוקים לתוכנת קורא מסך

הנגשה לבעלי מוגבלויות מוטוריות גלישה באמצעות מקלדת ייעודית (כאן יש את הכי הרבה עבודה מבחינת ההנגשה)

הנגשה לבעלי לקויות ראייה – צבע ,פונט והגדלת אותיות

הנגשה לחרשים – כתוביות לשמע

מדוע כדאי להנגיש אתר

הסיבה המיידית שבגינה צריך לדאוג לכך שהאתר אינטרנט שלכם יהיה נגיש היא שזה חוק שעבר בכנסת –

כל בעל אתר חשוף לתביעה מנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ע"ס 150,000 ש"ח וגם – 2,000 ש"ח לכל יום איחור אם תוך שבועיים ממועד התביעה הוא לא הופך לנגיש.

כמו כן כל בעל אתר יכול להיות חשוף לתביעות אזרחיות ע"ס – 50,000 ש"ח. בתביעות האזרחיות אין צורך בהוכחת נזק כלומר גם מתחרים שאינם מוגבלים או סובלים מחוסר גישה יכולים להגיש תביעה.

אבל מעבר לחוק ולסנקציות יש גם עניין ערכי ומוסרי של שיוויון זכויות לכל סוגי האוכלוסיה בגישה לאתרי אינטרנט. בישראל אחוז ניכר של אנשים מוגבלים,חלקם נכי צהל ונפגעי פעולות איבה ,חלקם פגועי ידיים שנעזרים במקלדת מיוחדת וכד'. איננו רוציםלהפסיד אותם כלקוחות.

יישום חוק הנגישות

כל נושא יישום החוק נמצא בחיתוליו – אין אף גוף שיכול להחליט שהאתר אכן נגיש, אין תו לנגישות ואפילו אין גוף שיסמיך יועצי נגישות כך שלבעל אתר אין למעשה אפשרות לדעת האם האתר שלו נגיש מספיק .

יש תקן בינלאומי לנגישות שעליו אפשר להסתמך – WCEG .

ניתן לקרוא על החוק כאן – חוק נגישות לאתרי אינטרנט

נכון לנובמבר 2015 טרם ידוע על תביעות כלשהן כלפי אתרים.