March 2019 Core Update האלגוריתם החדש של גוגל

בימים אלו ממש גוגל אישרה  כי היא שיחררה אלגוריתם משמעותי. בשלב זה נקרא האלגוריתם "עדכון הליבה הרחב של מרץ 2019" ויש הקוראים לו פלורידה 2. מגוגל נמסר שלמעשה כל יום יוצא איזשהו עדכון אלגוריתם שמטרתו לשפר את איכות תוצאות החיפוש. לרוב השינויים הללו לא מורגשים . עוד הדגישו בגוגל כי כאשר גוגל מזהה שיש טעם לעדכן את בעלי האתרים לדוגמא לקראת כניסתו של האלגוריתם של מהירות טעינת הדף בנייד, היא נתנה התרעה ואפשרות שיפור חודשים רבים טרם הכניסה בפועל את האלגוריתם לשימוש. לפעמים ,מוסיפה גוגל, למרות שמדובר בשינוי גדול, כמו הפעם, אין מה להערך אליו כלומר גוגל אינה מעוניינת שבעלי אתרים ינקטו בפעולות חסרות טעם אך כן מודיעה על עדכון שכן הוא גדול ומשפיע וממילא יורגש.

בהמשך, ב 15 למרץ פרסמה לו גוגל גם שם – March 2019 Core Update

איך הוא ישפיע? נחכה ונראה.

אלגוריתם חדש מגוגל