קידום אתר בקצב של גוגל

האם מקדם אתרים יכול שלא להתעדכן? מסתבר שלא אם הוא מחשיב את עצמו מקדם אתרים מקצועי.השי� ויים שעושה גוגל כל כך מהירים שלא מספיק קורס קידום אתרים אחד אלה יש להתעדכן כל הזמן באופן שוטף. לפי הצהרתו של מאט כץ מה� דס ראשי בגוגל,גוגל הכ� יסה בש� ת 2009 בין 350-550 שי� ויים באלגוריתם שלה (מה שאומר ממוצע של שי� וי כל יום בש� ה בממוצע).לדברי מאט כאץ זה אמ� ם לא קורה כל יום טכ� ית אך מגיע בצרורות בכמות הזאת.

זה אומר שמקדם אתרים שאי� ו קורא ומתעדכן מקצועית אי� ו יכול למעשה להתאים את הטכ� יקות שלו לקידום אתר למציאות העכשווית.

בשל השי� ויים הרבים שגוגל עושה באלגוריתם התוכן שלה מומלץ לכל מי שע� יי� וקידום אתר בגוגל לא לדבוק במתודה אחת לקידום אתרים בגוגל כלומר לא להשקיע את כל "הביצים בסל אחד".היות ומה שהיה רלוו� טי לפ� י ש� ה כבר פחות אפקטיבי לקידום אתר בחודשים הבאים.

כך קורה עם זמ� י טעי� ה של אתר שהפכו לחלק מהגורמים המשפיעים על קידום אתר,כך קורה עם האלגוריתם החדש ה� קרא Mayday (על שם יציאתו בראשון לחודש מאי).גוגל כל הזמן מעדכ� ת את האלגוריתם וכדי להישאר מקצועי ,על מקדם אתרים להיות מעודכן ולהישאר בתמו� ה.