ההיגיון מאחורי קישורים

קישורים ( Links) הם אחד מהמרכיבים העיקריים הקובעים את סמכותיותו של אתר אינטרנט ואת מיקומו בגוגל.

קיים היגיון בחשיבות הרבה שגוגל נותן לקישורים – קישורים הם בעצם הצבעות אמון של אתרים אחרים באתר שלך.

אתר שזוכה לקישורים רבים ומאתרים חזקים מעיד על היותו ראוי – אילו ההמלצות שהוא משיג. ולפיכך אם גוגל "מחשיב" את האתרים הצביעו על אתר, גם הקישורים מהם יחשבו כקישורים בעלי חשיבות.

זה מוביל אותנו להבנה שיש אבחנה של איכות קישורים.

קישורים הם המלצות

קל להמחיש מהם קישורים איכותיים אם עושים את ההקבלה לעולם הפיזי שמחוץ לרשת האינטרנט. כשאנו רוצים למשל לקבל מועמד לעבודה ואנו לא מכירים אותו, יש כמה אופנים שיקצרו משמעותית את הדרך מזרות לאמון. המועמד יכול למסור שמות של ממליצים המכירים אותו ממקומות שונים. גם אם אנחנו לא מכירים אותם אישית, אנו יכולים להתרשם מכמות גדולה של ממליצים ו/או מהעובדה שמדובר בממליצים ממקומות רבים כלומר ממקורות מגוונים . אם אחד או כמה מהממליצים נחשב לבר סמכא בעיננו , חשיבות ההמלצה תהיה גבוהה. לעומת זאת אם מועמד לא מצליח להביא ממליצים, או אם ממליץ כלשהו נחשב לא אמין , בעל אינטרס או כזה שהמליץ גם על אנשים לא ראויים , ננטרל את ההמלצה ואפילו היא עשוייה להזיק לרושם שלנו על המועמד.

גוגל פועל בדומה להיגיון האנושי – קישורים הם המלצות אותן בוחן גוגל כחלק משמעותי מדעתו על אתר אינטרנט. לקישורים איכותיים יש פוטנציאל רב בחיזוק האמון וההערכה שגוגל נותן באתר אינטרנט.

מתי קישורים נחשבים איכותיים

ההקבלה בין קישורים להמלצות מחדדת את ההבנה שיש הבדל באיכות קישורים. ההנחה הבסיסית היא שככל שיש לאתר אינטרנט יותר קישורים כך הוא מוכיח שאסף יותר המלצות.אתר אינטרנט המקבל קישורים מאתרים ברי סמכא ו/או עם PR גבוה מוערך במיוחד היות והממליצים עצמם שבחרו לתת לו קישורים השתמשו בקרדיט ובאמון שצברו על מנת להצביע על המומלץ. גוגל יוצא מנקודת הנחה שהיות והמוניטין שלהם חשוב להם הם לא סתם ימליצו על אתר ולפיכך מחשיב מאוד את המלצותיהם כלומר את הקישורים שהם העניקו. קישורים מאתרים מאותו ענף/תחום חזקים במיוחד – זה מה שנקרא בשפה האנושית "פירגון" – אם קולגה לתחום ממליץ עליך אז אתה כנראה ממש ראוי לכך. לכן כדאי מאוד לקבל קישורים מאתרים שפעילותם דומה או קשורה באתר שלכם – ספקים, לקוחות, קולגות ואם ניתן אז אפילו מתחרים.

מהם קישורים בעיתיים

בדומה להמלצות לא אמינות או כאילו שאינן נקיות מאינטרס, גם גוגל יודע לזהות מתי "עובדים עליו".

ככל שהאינטרסים של הממליצים גלויים ובוטים יותר כך גוגל מייחס לקישורים אלו חשיבות פחותה .

קל למשל לרכוש קישורים זה פשוט לביצוע ובמינון סביר אפילו "מקובל" אך יש לבחון בדקדקנות ממי רוכשים ועד כמה הקישור אכן כדאי. יש אתרי אינטרנט שמחלקים קישורים מטבע פעילותם , יש לקחת בחשבון שחשיבות הקישור מהם נמוכה עד זניחה – (אתר שמחלק קישורים/המלצות לכל דיכפין חשיבות האמירה שלו יורדת) . יש לבחון אם כן , כמה קישורים יוצאים מדף אינטרנט על מנת להבין כמה חשיבות אמיתית (או "אמינות") יש לאותו דף. לפיכך קישורים מ "דפי קישורים" או מ"חוות קישורים" נחשבות לדרך קלה לכאורה לגדילה משמעותית בקישורים אך לאורך זמן גוגל מזהה זאת כנסיון לרמאות ומתייחס בהתאם.
החלפת קישורים גם היא דבר נפוץ מאוד (חלק מעבודתו של מקדם אתרים ). יש לשמור על מינון סביר של קישורי קח ותן ולא להתבסס רק עליהם שכן גם אז חשיבותם תיפחת. כדאי לטשטש את האינטרס הישיר של קח-תן ע"י קישורים חד צדדיים שתמורתם היא לא בקישור חזרה.
לאחר הבנה בסיסית לגבי מהם קישורים אני ממליצה להמשיך ולקרוא על שיטה אחת, טובה במיוחד (מתוך אסטרטגיית קישורים) שמיושמת על ידי בתהליך קידום אתרים ומייצרת קישורים איכותיים במיוחד לאתרים שלהם אני מבצעת קידום אתרים –  קישורים איכותיים, הטקטיקה