גוגל מחברת בין החיפוש החברתי לגוגל באז
גוגל מודיעה � � על עדכון אלמנט החיפוש החברתי שלה שיכלול מעתה� תוצאות מאתרים חברתיים רבים.רהצג פוסטשתות חברתיות שמשתמשים חיברו עם חשבון גוגל באז שלהם . עדכון זה הי� ו קטן, אך מיועד לחזק את התוצאות שהגולשים יראו מתוך מעגל החברים שלהם.

בעבר, החיפוש החברתי של גוגל שלף � תוצאות המבוססות על� השירותים הכלולים בפרופיל הגוגלי של המשתמשים בלבד. כיום גוגל הרחיבה את המוצר בצורה שתשלוף תוצאות משירותים כגון twitter, Flickr , reader� או youtube � המחוברים לחשבו� ות� משתמשי גוגל באז.

כמובן שבגוגל מתעקשים שרק מידע ציבורי יישלף לתוך החיפוש החברתי,� הצהרה� שעלולה להיות� משמעותית עבור משתמשי חשבו� ות גוגל באז � שעדיין מודאגים לגבי המקרה המביך הקודם בשמירת הפרטיות במוצר. במקרה של ספק, � יתן להשתמש בקישור "My Social Content"� או "My Social Circle" בתוצאות החיפוש החברתי� על מ� ת לוודא איזה סוג של מידע� ה� ך משתף ולאיזה חברים הי� ך מקושר.

בשיחה� עם מ� הל התוכ� ה מאט קטס טרם� הודעה,� ולמרות שהחברה הסתייגה מלשחרר מידע� מדויק לגבי� החיפוש החברתי של גוגל, קטס טען כי "הקבוצה שמחה לראות את� השימוש ה� רחב ש� עשה במוצר "

בכל מקרה השיפור משמעותו שגוגל תשמר את הע� יין המתמשך בהצלחת גוגל באז ומוצרי החיפוש החברתי שלה. חיבור ה� קודות בין הש� יים היה הצעד ההגיו� י הבא.