Affiliate page הוא למעשה דף לינקדאין רגיל שבמקרים מסוימים מקושר לדף חברה אחר בלינקדאין במטרה להראות את הזיקה בין שתי החברות.

זה מתאים לדפי חברה עם חברות בת וכן למוסדות לימוד הרוצים להציג פקולטות או שלוחות.

Affiliate pages מוצגים כדפים הקשורים אל דף החברה שלך כלומר מי שצופה בדף החברה שלך רואה אילו Affiliates יש לחברה (חלק מה affiliates הללו יכולים להיות דפי Showcase).

כדי ליצור דף Affiliate יש להיות בדרגת מנהל דף (Admin) בשני דפי לינקדאין שאותם רוצים לקשר אך את פעולת הקישור מבצע רק צוות התמיכה של לינקדאין באמצעות פניה בכתב אל דף פניה זה .נדרש כמובן לרשום הסבר קצר מדוע מבקשים ליצור קישור בין הדפים.

הערה: כמובן שאין אפשרות למזג את העוקבים של שני הדפים.

מתי מתאים להשתמש ב Affiliate page?

ישנם מספר מצבים נפוצים להלן חלק מהסיבות שבגינן תרצו להציג דפי אפיליאייט:

  • כשחברה רוצה להציג חברות בת, רכישות או מיזמים הקשורים אליה
  • כשחברה נרכשה אך נשארה ישות נפרדת ותופיע תחת Affiliate  בדף החברה הרוכשת
  • כשחברה נרכשת אך מוצרים שלה ממשיכים לפעול תחת זהותם הקודמת.

הינה דוגמא של דף לינקדאין של פייסבוק ו Affiliates שהם מציגים לנו:

Affiliates linkedin

Affiliate pages בלינקדאין